Rekrytera för framtiden

För att kunna hantera större volymer av kandidater på ett objektivt sätt är det smidigt att använda sig av automatiserad, robotrekrytering. Vilket möjliggör mindre administration, förkortar time-to-hire och ger både tids- och kostnadseffektiva fördelar  i rekryteringsarbetet. Vid volymrekrytering med många kandidater blir det tex väldigt tidskrävande gallra bland CV:n och ansökningar för att finna de bästa lämpade kandidaterna.

AI rekrytering

Användningen av artificiell intelligens (AI) i anställningsprocessen har ökat under de senaste åren genom automatiserade bedömningar, digitala intervjuer, robotintervjuer och dataanalyser för att analysera meritförteckningar och screena kandidater. AI rekrytering är tillämpningen av artificiell intelligens på talangförvärvsprocessen, där den artificiella intelligensen kan lära sig att nominera din idealiska kandidat, samt automatisera manuella uppgifter i rekryteringsprocessen.

Robotic Process Automation (RPA) kan liknas med digital arbetskraft som tar hand om manuella, administrativa och regelstyrda uppgifter. Roboten fungerar som en egen användare i de befintliga systemen, använder samma applikationer och program som de mänskliga medarbetarna. RPA kräver dock att en människa har kodat ett script i ett system medan AI kan lära sig själv och hantera språk och ostrukturerade data genom tränade modeller. Fördelarna med att automatisera vissa processer i rekryteringen med hjälp av RPA är bättre kostnadseffektivitet, minskad risk för fel till följd av den mänskliga faktorn och till och med ett starkare arbetsgivarvarumärke.

Fördelar med en robotrekrytering

Ökad kvalitet

Intervjua fler kandidater fördomsfritt och få ett mer kvalitativt första urval

Sänkt rekryteringskostnad

Med bättre matchade kandidater från start genomför chefer färre personliga intervjuer

Faktabaserade beslutsunderlag 

Få ett datadrivet och automatiserat beslutsunderlag av kandidater

Rekryteringsrobot skapar en kul screening process

Med vår rekryteringsrobot, Tengai, kan du snabbt skapa en mer fördomsfri rekryteringsprocess och en bättre kandidatupplevelse. Mjukvaran kan dessutom bidra till att sänka rekryteringskostnaderna och effektivisera det första urvalet av kandidater. Detta eftersom Tengai kan genomföra fler intervjuer på kort tid.

Med Tengai blir det helt enkelt lättare att rekrytera rätt personal. Tengai ersätter inte den personliga intervjun, men kan genomföra fler screening intervjuer vilket gör det möjligt att inkludera alla jobbsökare. Rekryteringsprocessen snabbas också upp då chefer träffar mer kvalificerade sökande på djupintervju. Dessutom minskas mänsklig bias i första urvalet, genom att hantera alla kandidater lika och fokusera på relevant och objektiv beteendevetenskaplig data.

Brett användningsområde

Tengai kan användas för att genomföra digitala intervjuer inom ett brett spektrum av branscher. Redan idag har en mängd olika organisationer rekryterat med Tengai. Några användningsområden:

  • Offentlig sektor och branscher med krav på compliance
  • Volymrekrytering till service- och detaljhandel
  • Ledare-, internship och traineeprogram
  • Specialisttjänster med många sökande

Här finns mer information (på engelska) om hur olika organisationer använder Tengai.

Candidate being interviewed by Tengai automated video over smartphone

Spara tid och effektivisera första urvalet

Testa Tengai gratis

Unik kandidatupplevelse

Vi har lagt stor vikt på att skapa en interaktiv, engagerande och förtroendeingivande kandidatupplevelse. Där jobbsökaren sitter i förarsätet och själv kan välja intervjutid – snabbt och smidigt. Det finns många olika rekryteringsverktyg som kan bidra med data, men det är en stor skillnaden mellan hur interaktiv till exempel en AI robot är i jämförelse med en chatbot. Tengai förstår om en kandidat behöver mer tid eller vill höra frågan igen och kommer vänta tills personen funderat klart eller repetera frågan igen. Kandidater kan be om mer tid under intervjun, så de kan svara när de känner dig redo, genom att säga: “Kan jag få lite betänketid” eller “Jag behöver tid att tänka”, precis som de hade gjort under en vanlig intervju.

Kompetensbaserade frågor

Under en robotintervju ställer Tengai 20 huvudfrågor och följdfrågor. Huvudfrågorna är fördelade som påstående och situationsorienterade frågor. Ett påstående kan t.ex. vara: “Att arbeta målinriktat, är det beskrivande för dig som person?”. Syftet med påståendena är att lära känna kandidaters personlighet och därifrån avgöra hur väl dem passar för tjänsten. I de situationsorienterade frågorna blir kandidater tillfrågade att beskriva och exemplifiera olika situationer som de erfarit tidigare yrkesliv eller studier. Frågorna som hanteras här är problemlösning, självständighet, samarbete och stresstolerans. Kandidater får också personlig feedback direkt efter avslutad intervju. Allt för att skapa en så bra användarupplevelse som möjligt.

Här kan du läsa mer om den interaktiva kandidatupplevelsen.

Åsa Edman Källströmmer TNG VD

– Med Tengai kan man på vetenskapliga grunder jämföra och välja ut de bästa kandidaterna, utan att använda magkänsla. Jag är övertygad om att Tengai kommer bidra till en mer hållbar arbetsmarknad. Vilket är helt i linje med vår vision på TNG. 

Åsa Edman Källströmer
VD, TNG